ABB Sverige

Innehåll, utbildningar och organisation

01

Uppdrag

Med ABB Sverige arbetade vi nära kommunikationschef och hennes ledningsgrupp i strategiska och organisatoriska frågeställningar. Kommunikationskanaler, koncept och organisation sågs över och vi producerade redaktionellt innehåll för abb.se och företagets kundtidningar.

02

Utmaning

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Men vad betyder det? Att göra det komplicerade begripligt var hela tiden en utmaning i produktionsdelen av uppdraget – liksom utbildningar och rekommendationer kring kommunikation och kanalval beroende på målgrupp.

03

Lösning

Trycket och förväntningarna på den svenska kommunikationsavdelningen i Västerås var massivt, men några få kan inte göra allt till alla. Vi rekommenderade nya tydliga kanalval – print, digitalt och socialt – och lät andra stryka på foten.  Samtidigt utbildade vi avdelningen i att tänka webb och digitalt, content och socialt inom ramen för sina nya redaktionella roller. Idag arbetar avdelningen som ett newsroom.

04

Team

Uppdragsgivare: Suzanne Lagerholm och Anna Westman, ABB Sverige
Strategi och koncept: Kajsa Ericson
Innehåll och utbildningar: Linda Karlsson
Vill du veta mer? Kontakta kajsa.ericson@starlings.se

Att jobba i newsroom

Vad krävs för att nå målet med en effektiv och samlad redaktion? Vi tog fram ett förslag på arbetssätt och metoder, vilka roller som krävs samt tydliga beskrivningar av desamma. Parallellt utbildade vi redaktion och kommunikatörer i syfte att höja den journalistiska kompetensen och ge dem de verktyg som krävs för att bygga ett newsroom. Vi gjorde också en genomlysning av befintliga kommunikationskanaler och rekommenderade en väg framåt.

Så här jobbar vi

En stor del av det förberedande arbetet med varje ny kund är det vi kallar för upptäckarfasen. Det är då vi bombarderar uppdragsgivaren med en hel massa frågor.
Vi tar reda på vad som saknas i kommunikationen just nu och vad som är målet och visionen för ett optimalt utfall. Vem är det vi ska prata till? I vilka kanaler? På vilket sätt? Och inte minst varför?
Att väcka intresse och skapa en känslomässig relation med målgruppen bygger på gedigen research, känsla, kunskap, erfarenhet och empati.
Vi utnyttjar alla för att uppnå mesta och bästa effekt.