ABB

Uppdraget

Contentstrategi, innehåll, utbildningar och organisation

Med ABB Sverige arbetade vi nära kommunikationschef och hennes ledningsgrupp i strategiska och organisatoriska frågeställningar. Kommunikationskanaler, koncept och organisation sågs över och vi producerade redaktionellt innehåll för abb.se och företagets kundtidningar.

Utmaningen

Att göra det komplicerade enkelt

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Men vad betyder det? Att göra det komplicerade begripligt var hela tiden en utmaning i produktionsdelen av uppdraget – liksom utbildningar och rekommendationer kring kommunikation och kanalval beroende på målgrupp.

Lösningen

Prioriterade kanaler

Trycket och förväntningarna på den svenska kommunikationsavdelningen i Västerås var massivt, men några få kan inte göra allt till alla. Vi rekommenderade nya tydliga kanalval – print, digitalt och socialt – och lät andra stryka på foten. Samtidigt utbildade vi avdelningen i att tänka webb och digitalt, content och socialt inom ramen för sina nya redaktionella roller. Idag arbetar avdelningen som ett newsroom.

Vad krävs för att nå målet med en effektiv och samlad redaktion? Vi tog fram ett förslag på arbetssätt och metoder, vilka roller som krävs samt tydliga beskrivningar av desamma. Parallellt utbildade vi redaktion och kommunikatörer i syfte att höja den journalistiska kompetensen och ge dem de verktyg som krävs för att bygga ett newsroom. Vi gjorde också en genomlysning av befintliga kommunikationskanaler och rekommenderade en väg framåt.
Om att jobba i newsroom

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Suzanne Lagerholm och Anna Westman, ABB Sverige

Var och När?

ABB:s huvudkonor i Västerås. 2012-2013

Strategi och koncept

Kajsa Ericson

Content och utbildningar

Linda Karlsson