FeaturedRedaktörsakuten – när du behöver snabb hjälp inhouse

Sväller arbetet med kampanjen över alla breddar? Har sociala medier-experten sagt upp sig? Behöver ni täcka upp för sjukdom eller föräldraledighet? Eller har ni helt enkelt bara extremt mycket att göra, men kan inte anställa?

Redaktörsakuten är precis vad det låter som – content-experter inom alla tänkbara områden som med kort varsel stöttar upp precis där ni behöver dem.

Ny rapport: Viktigast bygga förtroende och lojalitet i spåren av pandemin

I september släppte Content Marketing Institute (CMI) sin årliga forskningsrapport om content marketing B2B.

Rapporten är spännande eftersom den varje år återkommer till samma frågor, vilket i sin tur ger en tydlig trend över hur marknaden utvecklas.

Nytt för i år: hur företagens marknadsföring har påverkats av den pågående pandemin. En hel del visar det sig.

Rapporten bygger på svar från 740 företag i USA. Några snabba medtag:

  • 94 procent ändrade sin marknadsföringsstrategi på grund av pandemin.
  • 86 procent säger att deras organisation svängde snabbt och 80 procent tycker att de förändringar som genomfördes var effektiva.
  • 86 procent tror att en del förändringar kommer att gälla under överskådlig tid.
  • Av de 79 procent som har en contentstrategi gjorde 70 procent stora eller måttliga justeringar av strategin på grund av pandemin.
  • 70 procent ändrade sin målgrupps- och budskapsstrategi, 64 procent ändrade i sina innehållskalendrar och 53 procent ändrade sin strategi för distribution och marknadsföring av content.

Marknadsförarna ombads också välja fem områden inom content marketing som deras företag kommer att investera i under 2021. 70 procent svarade produktion av innehåll och 66 procent lyfte förbättringar av webbplatsen.

”Med förtroende kommer lojalitet”

Stephanie Stahl, Content Marketing Institute

Ett återkommande inslag i rapporten är skillnaden mellan de som lyckas bäst respektive sämst med sin content marketing, dvs i hur stor utsträckning målen uppfylls. Och i år är det tydligt att de mest framgångsrika sätter mål utöver varumärkeskännedom och resultat tidigt i säljtratten.

  • 73 procent av de som lyckas bäst ser till att verkligen vårda sin målgrupp och sina leads (att jämföra med 38 procent av de minst framgångsrika).
  • 64 procent driver försäljning och genererar intäkter (att jämföra med 41 procent).
  • 60 procent erbjuder prenumeration av innehåll (att jämföra med 25 procent).

”Fler inser värdet av att stärka relationen till sin målgrupp. För två år sedan svarade 68 procent att ett mål var att bygga förtroende. I år har antalet ökat till 81 procent och jag kan ärligt talat inte tänka mig ett viktigare mål just nu”, säger Stephanie Stahl vid CMI. Hon fortsätter:

”För två år sedan sa bara 54 procent av alla respondenter att målet var att bygga lojalitet med befintliga kunder, medan antalet nu steg till 68 procent. Med förtroende kommer lojalitet och om det inte redan är företagets högsta prioritet, är det dags att ompröva sin strategi för content marketing.”

Behöver du hjälp med din content marketing? Från strategi till löpande hantering? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Det kan aldrig bli för mycket kommunikation i en kris

 

Mycket har ställts på ände under våren 2020. Det vi tidigare har tagit för givet har i viss mån begränsats eller till och med förbjudits, och med det har både oro och spekulationer följt. Med blandad framgång söker vi då upp svaren själva – det akuta behovet av information har varit enormt.

Så jobbar du tryggt och säkert från hemmet

Att arbeta hemifrån kan vara fantastiskt.
Men när stora delar av världen snabbt ställt om till hemarbete – dessutom snabbt på grund av COVID-19 – så gäller det att tänka till.
Här går vi igenom vad du måste tänka på för att ditt hemarbete ska vara säkert.