Privacy Policy

Varför ska jag läsa den här policyn?

Denna policy beskriver hur vi på Starlings samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du frilansar för oss eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. Vi samlar in den information som hjälper oss att tillhandahålla vår överenskomna tjänst till dig, vilket inkluderar:

  • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress.
  • Leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

  • När du kontaktar oss via e-post.
  • Genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra kunder och/eller avtalspartners.

Hur kommer ni att använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna administrera och leverera tjänster och varor som du har beställt samt för att genomföra betalningar, för att möjliggöra produktion av innehåll och kommunikation, genomföra sälj- och marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post.

Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni att ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i enlighet med gällande bokföringsregler, därefter raderas den. Information som vi använder för marknadsföring kommer att behållas fram till den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss, till kontaktuppgiften nedan, om du inte önskar delta i sälj- och marknadsaktiviteter.

Med vilka delar ni min information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige.

Vi har rutiner och personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.

Starlings kan använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Starlings ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Om cookies

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att mäta statistik över användare, sidvisningar och liknande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via den e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera vår policy och kommer då att publicera dem på den här webbsidan. Policyn uppdaterades senast den 24 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående vår policy, hur vi använder din information, eller om dina rättigheter så kan du kontakta oss här.

Din status gällande cookies