Arla

Inhouse outhouse

Sedan Starlings content-team flyttade in på Arla i början av 2016, har uppdragen varit många och varierade.

Några större contentprojekt som sticker ut är ny interaktionsdesign och nytt innehåll för arla.se där vi efter att ha satt struktur, tonalitet och tilltal, producerade flera hundra artiklar – från ren företagsinformation till information om kost och hälsa liksom bearbetning och nyproduktion av produkttexter.

Vårt webb tv-team har också producerat mängder av kortare och längre klipp för både intern och extern publicering. Allt från matinspiration inför jul till rena företagsnyheter.

Dessutom har vi producerat innehåll för Sveriges mest lästa plats – baksidan på mjölkpaketen.

Vi är ännu bättre än det förra projektet, men inte lika bra som nästa.
Är det ditt? 073-3490525

Så här jobbar vi

En stor del av det förberedande arbetet med varje ny kund är det vi kallar för upptäckarfasen. Det är då vi bombarderar uppdragsgivaren med en hel massa frågor.
Vi tar reda på vad som saknas i kommunikationen just nu och vad som är målet och visionen för ett optimalt utfall. Vem är det vi ska prata till? I vilka kanaler? På vilket sätt? Och inte minst varför?
Att väcka intresse och skapa en känslomässig relation med målgruppen bygger på gedigen research, känsla, kunskap, erfarenhet och empati.
Vi utnyttjar alla för att uppnå mesta och bästa effekt.

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Gunnar Gidefeldt, Karin Rosendahl, Catarina Molin Österlund, Arla Sverige

Starlings team, text och webb

Kajsa Ericson, Katarina Markiewicz, Caroline Holmbom, Alexandra Lönnroth

Starlings team, rörlig bild

Andreas Bergius, Dan Elmner, Richard Lamptey