Ellevio

Uppdraget

Contentkoncept och -strategi, löpande produktion och publicering

Intresset för energi, hållbarhet och miljöfrågor är stort hos svenska folket. Hur ska det gå med växthuseffekten? Hur kan jag som konsument spara på energin? Hur kommer framtidens elförsörjning att se ut? De flesta vill kunna påverka sin energiförbrukning, men vet inte hur man ska göra. Över hälften av all elanvändning i Sverige står bostäder och service för, det vill säga vardagsnära saker som går att påverka.

Elföretagen uppfattas som stora, opersonliga och långt ifrån sina kunder. Ingen av de tre största aktörerna (Ellevio, Vattenfall, Eon) hade 2017 någon tydlig contentsatsning. Lösningen blev därför en fristående innehållsajt av redaktionell karaktär med plats för nyheter, konsumentnytta och inspiration kring el, energi, miljö och hållbarhet – på lokal och nationell nivå. Fokus skulle ligga på vardagsnära frågor som gör kunderna energismarta.

Från lokalt till globalt

Sedan lanseringen i maj 2017 har Starlings redaktionella team producerat flera hundra artiklar och reportage. Varje månad har ett 20-tal texter producerats och publicerats inom områdena lokala nyheter från Ellevios sju regioner, innovationer inom energiområdet, företagsnyheter och även ett för månaden utvalt tema (solenergi, elbil, smarta hus, belysning med flera).

För att verkligen nå ut till målgruppen har innehållet varje månad distribuerats via Facebook och nyhetsbrev. Redan när 2018 summerades kunde vi konstatera att projektet hade blivit en succé.

Målsättningen var att flytta kundnöjdheten (SKI) med 15 steg. I samband med SKI-mätningen i november 2018 hade vi nästan nått målet. Dessutom såg vi att inläggsinteraktionerna i sociala medier var positiva till 98 procent och nyhetsbreven hade en öppningsfrekvens på i snitt 28 procent.

Det är mottagaren av texten som avgör nivån på språk och begriplighet. Därför måste texten anpassas till målgruppen – annars är risken stor att budskapet inte når fram. Detsamma gäller det omvända – förenkla inte när du skriver för experter.
Att skriva för målgruppen

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Jonatan Björck, Tomas Kult, Ellevio. Christer Soelberg, Customersonly.

När?

Maj 2017-december 2019.

Koncept

Kajsa Ericson, Marica Finnsiö

Projektledare

Pia Klamming

Plattform

Christer Soelberg, Niklas Nåsén, Customersonly

Redaktion

Caroline Holmbom (ansvarig redaktör), Katarina Markiewicz, Anna-Maria Stawreberg