Näringslivets Hus

Uppdraget

Förändringskommunikation och varumärkesarbete

Svenskt Näringslivs fastighet på Storgatan 19 i Stockholm, Näringslivets Hus, utvecklas – både fysiskt genom en omfattande renovering och ombyggnation – och i sin funktion som arbets- och mötesplats. Sedan projektstart har det därför funnits ett behov av löpande kommunikation för att påverka kunskap, attityder och beteenden på̊ ett sätt som skapar engagemang och bidrar till utvecklingen av Näringslivets Hus – både internt och externt.

Strategiskt och operativt

Starlings fick under våren 2022 uppdraget att gå in och ansvara för all kommunikation kring utvecklingen av Näringslivets Hus – såväl strategiskt som operativt. Detta innebar bland annat att sätta varumärkets grafiska profil i alla kommunikationskanaler. En stor del utgjordes av det hänvisnings- och brandingprogram som under vintern 22-23 implementerades i hela fastigheten – från hänvisningspyloner till brandad foliering och uppskyltning av husets mötesarena och gemensamma ytor.

I uppdraget har också legat att operativt ansvara för all intern och extern kommunikation såsom nyhetsbrev, informationsmaterial, husets webb och digitala skyltar samt kontinuerlig information till och dialog med hyresgäster och grannfastigheter relaterat till själva byggprojektet.

En viktig del i rollen har också varit relationsbyggandet med det övriga teamet som arbetar med husets utveckling samt med husets hyresgäster. I teamet arbetar bland annat byggledare, arkitekter, inredningsdesigners, site managers, eventpersonal och restauratörer.

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Marie Rudberg, Sandra Perslund, Fanny Fredin, Henrik Lundmark, Svenskt Näringsliv

Var och när?

Från april 2022 och pågående.

Strateg och kommunikatör

Kajsa Ericson

grafisk designer

Britta Wirström