Plåt & Ventföretagen

Uppdraget

Kommunikationsstrategi och koncept, kampanjsajt, reklamfilm och sociala medier

I Sverige saknas just nu tusentals hantverkare – ett stort problem i byggbranschen. Arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen storsatsar därför långsiktigt, genom att locka unga till gymnasieutbildningar och därefter in i branschen. Starlings fick i uppdrag att skapa ett kommunikationskoncept som inom två år ska öka antalet ansökningar till gymnasieutbildningar inom plåtslageri eller ventilation med 25 procent.  

Vårt uppdrag: att ta fram en extern och rikstäckande kampanj som berättar att alla som väljer en framtid som plåtslagare eller ventilationsmontör går en ljus och jobbsäker framtid till mötes. Vårt förslag baserades på branschens egen bedömning att över 90 procent av de som gått utbildningarna har jobb året efter examen – alltså att man garanterat får ett jobb. 

Det strategiska kommunikationarbetet baserades därför på idén Garanterat Jobb, där vi har tagit fram en kampanjsajt med information och inspiration kring yrkena, tre reklamfilmer (som gav oss 96 enheter) samt att vi bygger upp en närvaro i sociala medier – Meta, YouTube och TikTok. Vi har tagit fram det grafiska manéret för såväl sajt som sociala medier och byggt webben i WordPress. 

Innehållet är riktat mot både unga och deras föräldrar och uppdateras löpande med artiklar, filmer, informationsmaterial med mera. Det övergripande budskapet i allt vi gör är att en utbildning inom plåt eller ventilation garanterat leder till jobb.

Så här jobbar vi

En stor del av det förberedande arbetet med varje ny kund är det vi kallar för upptäckarfasen. Det är då vi bombarderar uppdragsgivaren med en hel massa frågor.

Vi tar reda på vad som saknas i kommunikationen just nu och vad som är målet och visionen för ett optimalt utfall. Vem är det vi ska prata till? I vilka kanaler? På vilket sätt? Och inte minst varför?

Att väcka intresse och skapa en känslomässig relation med målgruppen bygger på gedigen research, känsla, kunskap, erfarenhet och empati.

Vi utnyttjar alla för att uppnå mesta och bästa effekt.

Visst sticker vi ut hakan i och med att vi säger att alla nyexaminerade plåtslagare och ventilationsmontörer får jobb efter att utbildningen är klar, men samtidigt ljuger vi inte för det är också helt sant.
Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Johan Lindström, Tomas Skagerlind, Ida Fredriksson, Plåt & Ventföretagen

Var och när?

Lansering september 2023

koncept, design och PRODUKTION

Andreas Bergius, Agnes Loman, Kajsa Ericson, Britta Wirström