Röda Korsets Högskola

Uppdraget

Strategi, ny webb, grafisk profil, filmer, bilder, artiklar – och mycket mer

Röda Korsets Högskola startades 1867 som den första icke-religiösa sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Nu som då verkar högskolan enligt samma värdegrund som Röda Korset-rörelsen med fokus på global hälsa och global omvårdnad för de mest utsatta i kris och katastrof. Profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv är central.

Här utbildas sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Röda Korsets Högskola bedriver också forskning ur ett globalt perspektiv. Med andra ord en otroligt spännande utbildning för den som vill verka inom vården.

I september 2020 kontaktade Röda Korsets Högskola oss på Starlings. Högskolan behövde ta ett helhetsgrepp om sin kommunikation i allmänhet och sin sajt i synnerhet. Starlings fick i uppdrag att se över kommunikationen och inledningsvis ta fram en kommunikationsstrategi.

Från strategi till genomförande i alla kanaler

Med en kommunikationsstrategi på plats var det dags att börja göra. Vi inledde med att göra en översyn av högskolans befintliga sajt och sätta en ny logisk struktur. Eftersom målgrupperna är flera var det en utmaning i sig – på rkh.se ryms extern information såväl som studentsidor och intranät. Alla besökare skulle nkelt hitta den information de sökte efter. Vi bearbetade och redigerade alla befintliga texter, sorterade, slog ihop, tog bort och lade till en mängd nya artiklar av både informations- och inspirationskaraktär.

Nästa steg blev att ta fram en ny grafisk profil och medföljande manual för nya rkh.se och övriga kommunikationsenheter – från printannonser till presentationsmallar. Parallellt inleddes arbetet med att flytta över allt webbinnehåll till sajtens nya design. Vi producerade också en mängd filmer – bland annat inför ansökningsperioden våren 2021.

rkh.se i ny, fin kostym som följer den hos Svenska Röda Korset men med en egen särskiljande touch i val av bilder, färger och element.

Alltså

Vi började med en fullständig genomlysning av innehåll, funktioner och struktur och kunde därefter presentera en strategi och genomförandeplan på kort och lång sikt. I tätt samarbete med Röda Korsets Högskola har vi genomfört den plan vi lade i höstas och kan nu meddela att det är klart! Sajten är live sedan början av maj 2021 och filmerna är publicerade! Och arbetet fortsätter…

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Helene Komlos Grill, kommunikationsansvarig, Röda Korsets Högskola

När?

September 2020 –

Projektledare

Andreas Bergius

Team

Kajsa Ericson, Caroline Holmbom, Agnes Loman, Andreas Bergius, Joakim Ramel, Anders Wasser