Skolinspektionen

Uppdraget

Koncept, strategi, design, kampanjsajt

Skolinspektionen är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppdrag är att inspektera skolor och bedöma ansökningar om att starta fristående skolor. De jobbar på uppdrag av Utbildningsdepartementet och ska bland annat: ”…genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.”

Varje år utför Skolinspektionen granskningar av skolor och redovisar dessa i beslut, rapporter eller statistik. Skolinspektionen genomför också Skolenkäten där elever, lärare och föräldrar svarar på frågor om svenska skolan.

Ett av Skolinspektionens större uppdrag och arbeten är årsrapporten. I förordningen från Regeringskansliet står det: ”Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 mars lämna en sammanfattning och analys av erfarenheterna av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning.”

Låt stå!

Vad vi föreslog

När vi tar fram ett koncept till en kund börjar vi med att bena ut grundförutsättningarna. Vad är ett kommunikationskoncept? För oss är det en grundläggande idé med ett visuellt, språkligt och beteendemässigt uttryck som förmedlar en kommunikativ idé. I det specifika fallet med Skolinspektionen innefattade konceptet också ett strategiskt verktyg, en idé och ett internt förändringsarbete.

Vi tog fram en grundidé som bestod av: designförslag för rapporten i InDesign som uppfyller tillgänlighetsdirektivet, kampanjsida på Skolinspektionens webb och olika kommunikationsfaser.

Kommunikationsfaserna delade vi in i tre olika delar: innan lansering av rapporten, lanseringen av rapporten och efter lanseringen av rapporten. Vi tog fram en contentplanering för publicering i sociala medier, på webben och i nyhetsbrev där fokus dels låg på att lyfta innehållet i själva rapporten men också att berätta om det viktiga arbetet som Skolinspektionen gör. Vi gjorde också en planering för frukostseminarium och seminarium på webben.

Vad är ett kommunikationskoncept? För oss är det en grundläggande idé med ett visuellt, språkligt och beteendemässigt uttryck som förmedlar en kommunikativ idé.
Om kommunikationskoncept

Så här jobbar vi

En stor del av det förberedande arbetet med varje ny kund är det vi kallar för upptäckarfasen. Det är då vi bombarderar uppdragsgivaren med en hel massa frågor.

Vi tar reda på vad som saknas i kommunikationen just nu och vad som är målet och visionen för ett optimalt utfall. Vem är det vi ska prata till? I vilka kanaler? På vilket sätt? Och inte minst varför?

Att väcka intresse och skapa en känslomässig relation med målgruppen bygger på gedigen research, känsla, kunskap, erfarenhet och empati.

Vi utnyttjar alla för att uppnå mesta och bästa effekt.

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Lena Lindberg Ernstsson, kommunikatör, Skolinspektionen

Var och när?

Januari – februari 2023

Projektledare

Kajsa Ericson

koncept och design

Kajsa Ericson, Agnes Loman, Britta Wirström