Stockholms Universitet

Uppdraget

Contentstrategi, innehåll, utbildningar och organisation

Nu är det flera år sedan vi började jobba med Stockholms Universitet.

”Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.”

Så står det på su.se. Konkret innebär detta att en mängd svenska och internationella studenter och forskare kommer och går i verksamheten. Sedan starten har vi därför löpande utbildat i hur man skriver för och publicerar sig i digitala medier.

Vi har också arbetat med själva innehållet, producerat och publicerat texter, gjort stora översättningsarbeten liksom sett över och vidareutvecklat sajtens innehåll och struktur.

Det är mottagaren av texten som avgör nivån på språk och begriplighet. Därför måste texten anpassas till målgruppen – annars är risken stor att budskapet inte når fram. Detsamma gäller det omvända – förenkla inte när du skriver för experter.
Att skriva för målgruppen

Så här jobbar vi

En stor del av det förberedande arbetet med varje ny kund är det vi kallar för upptäckarfasen. Det är då vi bombarderar uppdragsgivaren med en hel massa frågor.

Vi tar reda på vad som saknas i kommunikationen just nu och vad som är målet och visionen för ett optimalt utfall. Vem är det vi ska prata till? I vilka kanaler? På vilket sätt? Och inte minst varför?

Att väcka intresse och skapa en känslomässig relation med målgruppen bygger på gedigen research, känsla, kunskap, erfarenhet och empati.

Vi utnyttjar alla för att uppnå mesta och bästa effekt.

Vill du veta mer?

Uppdragsgivare

Linda Carlsson, Jan Löf, Helena Bruzelius m. fl., Stockholms Universitet

Var och när?

På campus i Stockholm, från 2015 och pågående.

Strateg

Linda Karlsson

Projektledare

Lina Back

Content och utbildningar

Linda Karlsson, Agnes Loman, Caroline Holmbom, Andreas Bergius m. fl. i Starlings team