Kategori: Budget

Det svänger i byråbranschen – igen

Under flera år av en stark ekonomi har många företag byggt upp produktionsresurser internt.

Nu har marknaden bromsat in och kraftiga besparingar behöver göras – samtidigt som företagen sitter med både lokaler, personal och teknik.