Det svänger i byråbranschen – igen

Under flera år av en stark ekonomi har många företag byggt upp produktionsresurser internt.

Nu har marknaden bromsat in och kraftiga besparingar behöver göras – samtidigt som företagen sitter med både lokaler, personal och teknik.

Så vad händer nu?

Något förenklat kan man säga att ett företags marknadsföringskostnader består av produktion och mediaköp, där mediaköpen brukar vara väsentligt större än själva produktionen.

Det är ingen nyhet att företag pendlar mellan att köpa byråtjänster och bygga egna avdelningar. När företag sitter med en extern lösning för kommunikation och behöver spara pengar, stryks de externa kostnaderna först. Företagen skär ner på både byråsamarbeten och mediaköp och det kan räcka med att stryka en av årets kampanjer så är årsbudgeten räddad.

Inhouse har blivit kostsamt

Men hur gör en organisation som sitter med hela produktionen som en integrerad del av verksamheten? Att minska personalstyrkan, byta lokaler eller sälja teknik för att minska kostnaderna är inget som görs på en månad, eller ens ett år – den tidigare så snabba och effektiva inhouse-lösningen blir plötsligt kostsam och trög.

Så var skär man då? Jo, i de externa kostnader som finns – mediaköpen. Därigenom minskar företaget sin exponering vilket leder till tappad effekt i kommunikationen, samtidigt som de sitter med höga fasta kostnader.

Kräver flexibelt byråsamarbete

När vi blickar framåt kan vi förvänta oss att pendlingen mellan inhouse och externa köp inom kommunikation kommer att fortsätta, men med några viktiga justeringar och utmaningar.

Vi tror att de som äger företagets kommunikation kommer att efterfråga ett mer flexibelt samarbete med byråerna. Här blir byråernas förmåga att anpassa sig avgörande. Efterfrågan på mer flexibla kommunikationstjänster kommer att öka och i stället för att låsa in sig i byråvärldens helhetserbjudanden kan prenumerationer av enstaka tjänster bli en allt viktigare affärsmodell.

Teknisk utveckling och kompetens

För att hålla sig uppdaterade kommer företag att behöva utveckla sin kompetens i ett allt högre tempo. AI-teknik kommer att spela en allt större roll för företagens sätt att producera media och även om också den tekniken blir enklare över tid måste någon behärska området.

Ett ökat fokus på kvalitet och kreativitet

I takt med att AI vinner mark, kombinerat med att vi blir alltmer reklamtrötta, måste vi bli mer personliga, mer kreativa och mer fokuserade på kvalitativ kommunikation.

Företagen måste hitta rätt sätt att arbeta med kommunikation och frågan är hur den perfekta balansen mellan egna resurser och köpt kompetens ser ut när det än en gång svänger i branschen?

Läs mer om MaaS – Marketing as a Service här

Nyfiken på hur en flexibel kommunikationslösning skulle kunna se ut för er? Tveka inte att kontakta oss.