När det är goda tider bör du annonsera. När tiderna är dåliga måste du annonsera

I en lågkonjunktur är det ofta marknadsföringsbudgeten som stramas åt först, men är det verkligen rätt väg att gå? Ja, om man på sikt vill minska sin varumärkeskännedom, kundlojalitet och släppa marknadsandelar till konkurrenterna.

Här listar vi några anledningar till att öka företagets marknadsföringsbudget under en lågkonjunktur samt varför man bör satsa på content marketing – men först tre exempel från andra sidan Atlanten.

I 1920-talets USA var flingtillverkaren ”Post” marknadsledare i kategorin frukostflingor. I slutet av årtiondet slog den stora depressionen till och Post minskade sin reklambudget avsevärt medan konkurrenten Kellogg’s gjorde precis tvärtom och fördubblade sina reklamutgifter. Utöver det investerade Kellogg’s kraftigt i radio samt introducerade en ny sorts flingor, Rice Krispies – ”Snap”, ”Crackle” och ”Pop” för er som minns. När den amerikanska ekonomin återhämtat sig, kunde man konstatera att Kellogg’s aggressiva marknadsföringsstrategi hade lönat sig – företagets vinster ökade med 30 procent och det blev kategoriledare.

I en studie som utfördes från 1980 till 1985 analyserade McGraw-Hill Research 600 företag som täckte 16 olika industrier. Resultatet: de B2B-företag som bibehöll eller ökade sina reklamutgifter under lågkonjunkturen 1981-1982, hade i genomsnitt betydligt högre försäljningstillväxt, både under lågkonjunkturen och under de följande tre åren, än de som minskade sina reklamkostnader. År 1985 hade de företag som var aggressiva annonsörer under lågkonjunkturen ökat 256 procent jämfört med de som kraftigt dragit ner på sin marknadsföring.

Ytterligare ett exempel. I början av 90-talet rådde ännu en recession och McDonalds valde att minska sin reklam- och marknadsföringsbudget medan Pizza Hut och Taco Bell gjorde tvärt om. Som ett resultat ökade Pizza Hut sin försäljning med 61 procent, Taco Bells försäljning ökade med 40 procent – McDonalds försäljning minskade – med 28 procent.

Historien är kantad av liknande exempel med företag som med bibehållen eller ökad marknadsföringsbudget har kommit ut som vinnare på andra sidan.

Fem anledningar enligt Forbes att gasa istället för att bromsa
 • En svagare ekonomi leder ofta till otrohet mellan märken, eftersom konsumenten blir mer priskänslig och därmed mer öppen för förändring. Detta är något annonsörer kan dra nytta av och på så sätt ta marknadsandelar.
 • Om varumärket fortsätter att vara synligt i sin marknadsföring även under tuffare tider kommer konsumenternas bild av varumärket att stärkas och företaget uppfattas som stabilt. Det är viktigt för både den kortsiktiga försäljningen och för det långsiktiga varumärkesbyggandet.
 • Mediebruset i en produktkategori kan minska när konkurrenter skär ner på sin annonsering. Det gör det möjligt för företag att ompositionera ett varumärke eller till och med introducera en ny produkt. Som Kellogg’s gjorde till exempel. 
 • Kostnaden för reklam (såväl produktionskostnader som för medieköp) sjunker ofta under lågkonjunkturer. De lägre priserna skapar ökade möjligheter för varumärken att synas. Det blir billigare helt enkelt.
 • När marknadsförare skär ner på sina annonsutgifter förlorar varumärket sin position hos konsumenterna, med risk att förlora såväl kortsiktig som långsiktig försäljning. Att hämta hem marknadsandelar efter en lågkonjunktur är ofta dyrt och svårt – ta flingmärket Post som exempel. 

Läs mer: Så kan du tänka kring kriskommunikation

Vi är bara människor

Trots att vi lever i ett samhälle där all information finns tillgänglig för oss bara en knapptryckning bort är begreppet ”lag”, alltså fördröjning, viktigt att ta hänsyn till. I korthet innebär den att när konsumenterna väl upplever att en lågkonjunktur är förbi, har makroekonomin redan återhämtat sig sedan en period. Vi ligger alltså lite efter i vår uppfattning om hur ekonomin faktiskt ser ut – både mentalt och praktiskt. Det innebär att om de som fattar beslut kring annonsering är lika sena som konsumenten på att uppfatta svängningarna i konjunkturcykeln, kommer de som satsat på marknadsföring genom lågkonjunkturen att vinna kampen om konsumenten. Ännu ett skäl till att inte bromsa sina marknadsföringsinsatser – när du tror det är dags att gasa igen är det redan för sent. 

Så här kan du tänka
 • Agera snabbt och tänk långsiktigt.
 • Lyssna på vad konsumenterna säger och anpassa företagets erbjudande till vad som efterfrågas just nu.
 • Hur tror du konsumtionsbeteenden kommer ändras? Kan du anpassa ert erbjudande?
 • Se över kanalstrategierna och analysera faktiskt och förväntad effekt. 
 • Enligt nyhetssajten Finanstid är det viktigt att sökmotoroptimera all kommunikation för att öka träffsäkerheten och rankingen på Google. 
 • Håll i Googlerankingen! Det är dyrt att komma ikapp tappad ranking. 
 • Mät, justera, analysera, ändra och mät igen. Var aktiv i analysarbetet.
Varför satsa på Content marketing?

Content marketing har över tid visat sig vara ett mycket effektivt sätt för företag att kommunicera och här är fyra skäl (det finns många fler) enligt Forbes, till varför du bör satsa på det. 

 • Content marketing 62 procent mer kostnadseffektivt än andra marknadsstrategier.
 • Att använda sig av content marketing som strategi leder till försäljning och är ett värdefullt verktyg för leads-generering. 
 • Regelbunden kommunikation bygger förtroende hos konsumenterna och det leder till både ökad varumärkeskännedom och långsiktig försäljning.
 • Dina konkurrenter gör det. En ökad andel företag har under 2022 satsat på content marketing och det är en stabil uppåtgående trend.

Vill du veta mer om hur just din verksamhet skulle kunna tänka kring kommunikation i lite tuffare tider? KONTAKTA OSS PÅ STARLINGS SÅ HJÄLPER VI DIG.