Content Marketing vs traditionell reklam – vi reder ut

Content marketing eller traditionell reklam? Starlings reder ut.

Content marketing och traditionell reklam är olika strategier för att nå samma mål – kommunicera med en målgrupp och påverka deras köpbeteende. Båda har sina fördelar och nackdelar, men mycket pekar på att content marketing i många fall är mer effektivt än traditionell reklam.

Det bästa resultatet uppnås ofta när företag kombinerar båda strategierna i en övergripande marknadsföringsplan, men här reder vi ut varför content marketing definitivt är sköldpaddan som vinner över haren.

Ändrade beteende

En påtaglig förändring är reklamtrötta konsumenters beteenden. Vi undviker reklam i allt större utsträckning och konsumerar helt enkelt inte traditionella medier som vi gjorde förut. Content marketing är mer subtilt och ger konsumenten värdefullt och relevant innehåll som inte uppfattas som störande.

Förtroende och engagemang

Konsumenter är mer benägna att interagera med företag som de känner förtroende för. Enligt Content Marketing Institute bygger content marketing förtroende och engagemang hos målgruppen på ett sätt som traditionell reklam kan ha svårt att göra. Något som också bekräftas av Semrush – nära 70% av marknadsförare och företagsledare planerade att öka sin content marketingbudget under 2023, trots nedgången i ekonomin. Genom att erbjuda engagerande (och välskrivna) artiklar, guider eller underhållande innehåll positionerar företag sig som experter inom sitt område och skapar en starkare relation med sina kunder.

Läs mer: Därför är viktigt att öka sin marknadsföringsbudget under en lågkonjunktur

Ha tålamod!

Det dröjer innan man ser effekterna av content marketing, men när resultaten väl börjar synas är de långvariga och hållbara. Detta beror på att kvalitativt innehåll fortsätter att locka trafik och engagemang över tid. I jämförelse ger traditionell reklam ofta kortsiktiga resultat under den period då kampanjen är aktiv men dess påverkan sjunker snabbt när kampanjen avslutas. Dessutom måste den högre kostnaden för traditionell reklamproduktion och mediaköp räknas in i resultatanalysen.

Målgruppsanpassa

En annan fördel med content marketing är förmågan att skapa skräddarsytt innehåll som riktar sig direkt till en specifik målgrupp. Företag kan leverera exakt det innehåll som deras kunder är mest intresserade av, baserat på exempelvis uppgifter om geografisk plats. Detta resulterar i högre konverteringsfrekvenser och ökad lojalitet bland kunderna.

Delningspotential

Ytterligare en anledning till varför content marketing har potentialen att vara mer effektivt än traditionell reklam dess delningspotential, vilket bekräftas av Nielsen. Kvalitativt innehåll har en större chans att bli delat, vilket ökar räckvidden.

Mätbarhet och anpassning

Content marketing ger dig bättre möjligheter till mätning samt löpande anpassning av innehållet för att nå sina strategiska mål. Företag kan kontinuerligt mäta och anpassa (ofta i realtid) sina content marketinginsatser för att uppnå bättre resultat. Detta är svårare att genomföra med traditionell reklam, där det kan svårt att exakt mäta uppsatta nyckeltal.

Om ni är intresserade av hur content marketing kan gynna er verksamhet, tveka inte att kontakta oss på Starlings. Vi är experter inom området och hjälper gärna till.