Kanaler/var vi gör det

Där målgruppen finns – där är också vi.

Allt till alla funkar inte. Dessutom kan det bli väldigt dyrt. För att nå ut rätt måste vi ta reda på var målgruppen finns. I det inledande arbetet med strategin skapar vi oss därför en djupare förståelse för målgruppens behov, beteenden, preferenser, drivkrafter – och inte minst – kanalval. Vid behov gör vi målgruppsanalyser. Vi planerar också och sätter upp eventuella annonsinställningar för respektive kanal.

I ett större kommunikationskoncept producerar vi för många kanaler samtidigt. Ofta i den agila organisationsformen newsroom där vi löpande beslutar vilket innehåll som ska produceras och var det ska publiceras. Då blir produktionen både snabbare och mer kostnadseffektiv.

Eller så är uppdraget mindre. Men tummar på målgruppsanalysen – det gör vi aldrig.

Redaktionell webb.
Corporate-webb.
Intranät och internkommunikation.
Appar och mobilt.
Sociala medier.
Film och rörligt.
Native advertising.
Nyhetsbrev.
Trycksaker och profilprodukter.
White paper.
Kundtidning.
Årsredovisning.

Smarta möten gör arbetet mer effektivt.

Vi planerar in avstämningsmöten till efter lansering då vi följer upp, utvärderar och optimerar. Vid större löpande produktioner har vi också med jämna mellanrum redaktionsråd.

På redaktionsrådet möts uppdragsgivare och team liksom viktiga nyckelpersoner inom företaget. Där utvärderar vi den senaste perioden utifrån uppsatta mål och sätter den grova planen för perioden som kommer. Kanske finns aktiviteter och produktsläpp att synka med? Eller kanske PR-aktiviteter som behöver fångas upp och hanteras.

Samtidigt är vi aldrig så låsta att vi inte kan hantera snabba puckar med extremt kort varsel.

Strategi
Vad ska vi göra och varför? I contentstrategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Koncept
Med rätt innehållskoncept – stort som smått – ser vi till att du når ut med din information, dessutom i ett media som du själv kontrollerar.
Innehåll
Produktion, paketering och publicering i valda kanaler. Analys, optimering och konvertering.