Strategi

Strategi

Vi gör en tydlig problembeskrivning och sätter mål med projektet.

Tillsammans med dig som uppdragsgivare skapar vi ett projektramverk med en tydlig problembeskrivning samt mål som ska uppnås med projektet. Det är också nu som vi skapar oss en djupare förståelse för målgruppen – deras behov, beteenden, kanalval, preferenser och andra drivkrafter. Vi använder oss av befintlig data och kompletterar vid behov med egen research.

Benchmarking och omvärldsanalys.
Målgruppsanalys.
Nulägesanalys.
Kartläggning av affärsmässiga drivkrafter och varumärke.
Strategiformulering.
Workshops.
Organisation och utbildningar.
Kartläggning av användarna och kunderna.

I strategiarbetet sätter vi också gemensamma KPI:er för hela projektet.

Beroende på vilka kanaler vi prioriterar, kan våra KPI:er exempelvis vara:

Click through rate (CTR)
Cost per click (CPC)
Click through conversion (CTC)
Cost per mille (CPM)
Avvisningsfrekvens
Trafik till landningssida
Antal lyssningar
Antal views
Time spent
Kundnöjdhet
Antal köp/sign ups/bokningar
mm.
Koncept
Med rätt innehållskoncept – stort som smått – ser vi till att du når ut med din information, dessutom i ett media som du själv kontrollerar.
Innehåll
Produktion, paketering och publicering i valda kanaler. Analys, optimering och konvertering.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.