Content/vad vi gör

Content

Content är kärnan i all marknadsföring.

När det är dags att börja göra. Vi skapar content utifrån det framtagna konceptet – innehåll som verkligen gör jobbet. Vi förfinar skisser till färdiga enheter i valda kanaler (text, bild, film, SoMe-enheter mm) och skalar upp konceptet till de plattformar vi ska använda oss av. Vi skapar en publiceringsplan, en sk content calendar, med typinnehåll, kanaler och mål. Vi producerar, publicerar, distribuerar, analyserar och optimerar löpande.

Varför kallar vi det för content när vi redan har det svenska ordet innehåll? Är inte det samma sak?
Det korta svaret är nej.

Content är det viktigaste inom marknadsföring eftersom det är kärnan i vad som ska kommuniceras. Content är text, grafik, bild, ljud, rörlig bild mm, som uppfattas som värdefullt av målgruppen. Här räcker det svenska ordet innehåll inte riktigt till.

Men content marketing då?
Är det marknadsföring med content?
Också här är svaret nej

Content marketing är ett strategiskt marknadsföringssätt som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att locka och behålla en tydligt definierad publik – och i slutändan driva lönsamma aktiviteter.

Syftet är att locka till sig och behålla kunder genom att konsekvent skapa och sammanställa relevant och värdefullt innehåll. Det är en pågående process som bäst integreras i den övergripande marknadsföringsstrategin.

Kortare texter, artiklar och reportage.
Nyheter och omvärldsbevakning.
Foto och film.
Varumärkes- och grafisk design.
Sökmotoroptimering, SEO.
Reklamfilm och showreels.
360-film och VR.
Animationer och Rörlig grafik.
Ljud- och poddproduktion.
Layout och redigering.
Native advertising.

Fyra principer definierar content marketing

1. Att skapa och sammanställa relevant och värdefullt innehåll
2. I ett media man kontrollerar (äger)
3. Det ska vara en pågående process
4. Som avser att ändra eller förbättra konsumentbeteendet och i förlängningen affären
Content

Analys och optimering löpande i realtid.

Vi skapar enheter i olika versioner och för olika plattformar vilket möjliggör ett effektivt optimeringsarbete efter lansering.
Vi mäter och analyserar pågående kampanjer löpande i realtid. Vi ser hur olika enheter och kanaler presterar gentemot uppsatta mål och kan utifrån det agera på datan både direkt men också löpande genom att skruva på det producerade materialet.

Kanaler vi jobbar i.

Definition från Branschföreningen Swedish content agencies:

”Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer.”

Vad vi själva säger:

”Content marketing är kommersiell information i redaktionell förpackning som dessutom genererar någon form av handling. Om inte är det ”bara” content.”


Strategi
Vad ska vi göra och varför? I contentstrategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Koncept
Med rätt innehållskoncept – stort som smått – ser vi till att du når ut med din information, dessutom i ett media som du själv kontrollerar.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.