Innehåll/vad vi gör

Innehållet är kärnan i all kommunikation.

Vi skapar innehåll utifrån vad som ska uppnås – text, film och bild som verkligen gör jobbet. Vi förfinar våra idéer till färdiga enheter i valda kanaler (nyhetsbrev, webb, sociala medier mm) och skalar vid behov upp till fler plattformar. Vi skapar en publiceringsplan på kort och lång sikt. Vi producerar, publicerar, distribuerar, analyserar och optimerar.

Ibland svänger vi oss med ordet content. Är inte det samma sak som innehåll?
Nja.

Content är det viktigaste inom marknadsföring eftersom det är kärnan i vad som ska kommuniceras. Content är text, grafik, bild, ljud, rörlig bild mm, som uppfattas som värdefullt av målgruppen. Här räcker det svenska ordet innehåll inte riktigt till.

Men content marketing då?
Är det marknadsföring med innehåll?
Ja och nej.

Content marketing, innehållsmarknadsföring, är ett strategiskt marknadsföringssätt som fokuserar på att över tid skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att locka och behålla en tydligt definierad publik – och i slutändan driva lönsamma aktiviteter. 

Syftet är att locka till sig och behålla kunder genom att konsekvent skapa och sammanställa relevant och värdefullt innehåll. Det är en pågående process som bäst integreras i den övergripande marknadsföringsstrategin.

Kortare texter, artiklar och reportage.
Nyheter och omvärldsbevakning.
Foto och film.
Varumärkes- och grafisk design.
Sökmotoroptimering, SEO.
Reklamfilm och showreels.
360-film och VR.
Animationer och Rörlig grafik.
Ljud- och poddproduktion.
Layout och redigering.
Native advertising.

Fyra principer definierar content marketing

1. Att skapa och sammanställa relevant och värdefullt innehåll
2. I ett media man kontrollerar (äger)
3. Det ska vara en pågående process
4. Som avser att ändra eller förbättra konsumentbeteendet och i förlängningen affären

Analys och optimering löpande i realtid.

Vi skapar enheter i olika versioner och för olika plattformar vilket möjliggör ett effektivt optimeringsarbete efter lansering.
Vi mäter och analyserar pågående kommunikation löpande och i realtid. Vi ser hur olika enheter och kanaler presterar gentemot uppsatta mål och kan utifrån detta agera på datan och ytterligare optimera befintligt och nytt innehåll.

Strategi
Vad ska vi göra och varför? I strategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Koncept
Med rätt innehållskoncept – stort som smått – ser vi till att du når ut med din information, dessutom i ett media som du själv kontrollerar.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.