Koncept

Koncept

Från stort till smått – i en plattform som du kontrollerar.

Ett koncept kan vara allt från en redaktionell satsning som spänner över alla plattformar och kanaler (som exempelvis det här), till ett enhetligt tilltal i en serie nyhetsbrev.  

Den bärande idén i konceptet ska svara på utmaningen och målsättningen i kundens förfrågan och/eller brief. Därefter kan det vid behov visualiseras med exempelskisser och typinnehåll som tydliggör lösningsförslaget. Helt enkelt; vilka vill vi nå, var finns de, samt hur och med vad kan vi påverka?

Informations-struktur.
Innehåll och funktionalitet.
Design- och copymanér.
Idéarbete.
Omfång och avgränsningar.
Mätbarhet och uppföljning.
Grafiskt och språkligt uttryck.
Mätbara mål/KPI:er

Utifrån din budget föreslår vi den bästa lösningen.

Utifrån vad du vill uppnå föreslår vi den lösning som passar bäst – givetvis också i linje med den budget du har tänkt dig för projektet. Konceptet ska svara på hur vi når ut med rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal – eller i flera kanaler och plattformar. 

Strategi
Vad ska vi göra och varför? I contentstrategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Content
Produktion, paketering och publicering i valda kanaler. Analys, optimering och konvertering.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.