Koncept

Koncept

Från stort till smått – i en plattform som du kontrollerar.

Vi tar fram ett koncept som svarar på hur vi når ut till rätt målgrupp med rätt kommunikation och budskap i rätt kanal – eller i flera kanaler och plattformar.

Den bärande idén i konceptet svarar på utmaningen och målsättningen i briefen samt visualiseras med exempelskisser och typinnehåll som tydliggör lösningsförslaget. Helt enkelt; vem vill vi nå, var finns de, samt hur och med vad kan vi påverka?

Informations-struktur.
Innehåll och funktionalitet.
Design- och copymanér.
Idéarbete.
Omfång och avgränsningar.
Mätbarhet och uppföljning.
Grafiskt och språkligt uttryck.
Mätbara mål/KPI:er

Utifrån din budget föreslår vi den bästa lösningen.

Ett koncept kan vara allt från ett enhetligt tilltal i en serie nyhetsbrev till en redaktionell satsning som spänner över alla plattformar och kanaler. Vi tittar på vad du vill uppnå med din kommunikation och föreslår den lösning som passar bäst – givetvis också i linje med den budget du har tänkt dig för projektet.

Strategi
Vad ska vi göra och varför? I contentstrategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Content
Produktion, paketering och publicering i valda kanaler. Analys, optimering och konvertering.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.