Koncept

Från stort till smått – i en plattform som du kontrollerar.

Ett koncept kan vara allt från en satsning som spänner över alla plattformar och kanaler (som exempelvis den här eller den här), men också ett enhetligt tilltal i en serie nyhetsbrev.  

Den bärande idén i konceptet ska svara på kundens behov och målsättning. I nästa steg kan idén och konceptet vid behov visualiseras med exempelskisser och typinnehåll som tydliggör lösningsförslaget.

Helt enkelt: vilka vill vi nå, var finns de, samt hur och med vad kan vi påverka?

Informations-struktur.
Innehåll och funktionalitet.
Design- och copymanér.
Idéarbete.
Omfång och avgränsningar.
Mätbarhet och uppföljning.
Grafiskt och språkligt uttryck.
Mätbara mål/KPI:er

Utifrån din budget föreslår vi den bästa lösningen.

Utifrån vad du vill uppnå föreslår vi den lösning som passar bäst – givetvis också i linje med den budget du har tänkt dig för projektet. Konceptet ska svara på hur vi når ut med rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal – eller i flera kanaler och plattformar. 

Strategi
Vad ska vi göra och varför? I strategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Innehåll
Produktion, paketering och publicering i valda kanaler. Analys, optimering och konvertering.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.