Tjänster

Alltid med hög kvalitet

Från idé till succé – det här kan vi göra för dig.

Vår styrka är vår kreativa höjd och idérikedom vad gäller alla digitala plattformar och kanaler liksom film, video, tidningar och magasin. Vår redaktionella grund gör att våra kunder alltid kan lita på att vi föreslår saker som inte bara ser bra ut på idéstadiet utan även har en hög verkshöjd. Vi är stolta över att alltid leverera med hög kvalitet med det lilla extra.

Strategi
Vad ska vi göra och varför? I strategin sätter vi vår plan framåt. Vi fattar beslut om mål, målgrupp, innehållstyper och kanaler.
Innehåll
Produktion, paketering och publicering i valda kanaler. Analys, optimering och konvertering.
Koncept
Med rätt innehållskoncept – stort som smått – ser vi till att du når ut med din information, dessutom i ett media som du själv kontrollerar.
Kanaler
Print, webb eller film? Sociala medier, native eller nyhetsbrev? Där din målgrupp finns – där är också vi.

Strategier och produktion för digital konvertering.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet från reklam, kommunikation, marknadsföring och media. Vi utvecklar strategiska kommunikations- och marknadsföringsplaner, baserade på analys och erfarenhet av marknaden, kundens verksamhet, definierade KPI:er, befintliga eller önskade digitala plattformar och uppsatta mål/uppdrag, samt rekommenderar en media- och kanalmix.

Vi köper trafik, optimerar för sökmotorer, a/b-testar och finjusterar under kampanjens gång – ofta i realtid. Och ibland vinner produktionerna priser – Silverägg (Uppdragsgivare/vinnare: Honesty), Epica Awards (Uppdragsgivare/vinnare: Honesty) och Swedish Content Awards (Koncept: Vardagspuls) är några.