Det här är personalisering – och därför är det viktigt

Det var länge sedan one size fit´s all. Därför är det viktigt att du som marknadsför har ordentlig koll på dina kunder – och ger dem det innehåll de förväntar sig, var de än är.

Konsumenten förväntar sig att varumärkena de engagerar sig i, kan ge en personlig upplevelse i alla kanaler och genom hela kundresan. Som kund vill man känna sig unik och inte få exakt samma innehåll som alla andra, utan snarare content som är specifikt anpassat till ens intressen och behov avseende varumärket. Dessutom vill man ha det vid rätt tillfälle och på rätt plats.

Genom att anpassa content i realtid och hålla koll på exempelvis enheter, geografi, ålder, kön och surfbeteende kommer du en lång bit på vägen.

Teknik som möjliggörare

Som tur är: i samma utsträckning som kundernas behov av personaliserat content ökar, så ökar också utvecklingen av teknik som möjliggör detta.

Med dynamiska innehållsverktyg går det att i hög grad automatisera personaliseringen – oavsett om det gäller på den egna webben eller i nyhetsbrev. Samtidigt. Det räcker inte att ha koll på delarna här ovan. Givetvis måste du producera det content som kunderna vill behöver och efterfrågar. Med fel eller dåligt content spelar det ingen roll hur stor koll du har på dina verktyg. Marknadsföringen börjar alltid med bra innehåll.

Exakt rätt innehåll

Förutom att leverera innehåll baserat på en individs behov och intressen är det också viktigt att ta hänsyn till deras omedelbara behov vid en viss tidpunkt. Målet när du levererar dynamiskt innehåll är inte enbart att leverera content som dina kunder är ”intresserade av” utan att leverera exakt det innehåll som får dem att ta nästa steg på sin kundresa.

Vill du också ha hjälp att utveckla din content marketing? Oavsett vilken väg du väljer, kan vi på Starlings hjälpa till. Kontakta oss så börjar vi där.